Instytut Mechaniki Precyzyjnej
https://imp.lukasiewicz.gov.pl/wydawnictwo/inzynieria-powierzchni/
Export date: Thu Feb 2 15:41:07 2023 / +0000 GMT

Inżynieria Powierzchni


„Inżynieria Powierzchni” (Surface Engineering) jest czasopismem naukowo-technicznym, które funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat. Nasz kwartalnik powstał w 1996 r. z myślą o kontynuacji i pogłębianiu tematyki wcześniejszych periodyków wydawanych przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej: „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna” (dotyczące fizyki metali, metod i aparatury do badań obróbek cieplnych
i cieplno-chemicznych metali, urządzeń do realizacji tych obróbek itp.) oraz „Powłok Ochronnych” (dotyczące przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne, powłok galwanicznych, malarskich i proszkowych, ochrony czasowej, badań zjawiska korozji itp.).

Koszt rocznej prenumeraty (4 numery): 120 zł netto

 

Kontakt w sprawie prenumeraty:

Sekcja Marketingu i Komunikacji
e-mail: 1
tel.: 22 56 02 523, 22 56 02 524

 

Links:
  1. mailto:
Post date: 2017-07-12 09:18:37
Post date GMT: 2017-07-12 07:18:37