Instytut Mechaniki Precyzyjnej
https://imp.lukasiewicz.gov.pl/wydawnictwo/
Export date: Thu Feb 2 15:56:01 2023 / +0000 GMT

Wydawnictwo


Instytut jest wydawcą monografii naukowych i czasopisma „Inżynieria Powierzchni”. Wśród najczęściej podejmowanych tematów są: metody uszlachetniania i nadawania korzystnych właściwości powierzchni wyrobów użytkowych, części maszyn i narzędzi, nowe techniki i technologie wytwarzania materiałów powłokowych oraz badania materiałów metalicznych, kompozytowych, ceramicznych, biomateriałów oraz materiałów pochodzących z odzysku/recyklingu.

Kwartalnik „Inżynieria Powierzchni” jest czasopismem naukowo-technicznym, które funkcjonuje nieprzerwanie od 1996 roku. Publikują w nim zarówno polscy, jak i zagraniczni naukowcy. Na jego łamach prezentowane są zagadnienia z zakresu: obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, technologii powłok PVD, CVD, obróbki powierzchniowo-wykańczającej, elektrochemicznej i erozyjnej, technologii powłok ochronnych, korozji, galwanicznych, inżynierii biomedycznej i recyklingu, technik uzbrojenia, szybkiego prototypowania i laserowych.

W przeszłości Łukasiewicz – IMP wydawał kilka kwartalników, które stały się bazą dla obecnie istniejącej „Inżynierii Powierzchni”. Tytuły te cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego i przemysłu. Były to m.in.:

  • „Powłoki Ochronne” (lata 1973–1994) – tematyka obejmowała m.in. przygotowanie powierzchni pod galwaniczne powłoki ochronne, malarskie i proszkowe, a także ochronę czasową i badania zjawiska korozji.

  • „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna” (lata 1973–1986) – tematyka dotyczyła przede wszystkim fizyki metali, metod i aparatury do badań obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych metali, urządzeń do realizacji tych obróbek. Czasopismo przekształciło się w „Metaloznawstwo. Obróbka Cieplna. Inżynieria Powierzchni”, które było publikowane w latach 1987–1994.


W ofercie wydawnictwa Łukasiewicz – IMP są również monografie naukowe prezentujące dorobek pracowników i współpracowników Instytutu, a także materiały ze szkoleń i seminariów organizowanych przez IMP.
Post date: 2017-02-07 10:16:14
Post date GMT: 2017-02-07 09:16:14