Pierwsze warsztaty „Analiza rynku (grup docelowych) w zakresie stosowanych materiałów i technologii wytwarzania implantu, wstępne badania materiałów”

W dniach 17-21 października 2022 roku odbyły się pierwsze z cyklu międzynarodowe warsztaty pt.: „Analiza rynku (grup docelowych)
w zakresie stosowanych materiałów i technologii wytwarzania implantu, wstępne badania materiałów”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej. W warsztatach udział wzięli naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
i Klastra Cluster of Excellence MERGE Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz.

 

 

Podczas warsztatu została przeprowadzona analiza rynku w zakresie doboru materiału (polimery, metale i kompozyty) oraz technologii wytwarzania dla biomimetycznej endoprotezy. Przykład materiału, który jest potraktowany jako wersja demonstracyjna w planowanych działaniach, to jeden ze stopów stosowanych
w produktach inżynierii biomedycznej Ti6Al4V oraz Ti-6Al-7Nb jako nowsza wersja.

Były to pierwsze warsztaty organizowane w ramach projektu: „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych” finansowanego
w ramach programu Partnerstwa Strategiczne przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.