Technologie i bezpieczeństwo w galwanotechnice

Termin: 13-14 marca 2023 r.

Przeprowadzenie szkolenia w podanym terminie przy zgłoszeniu min. 6 uczestników.

Maksymalna liczba uczestników – 15.

Cele szkolenia

· przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej wybranych procesów galwanicznych
· prezentacja nowoczesnych technologii nakładania powłok i związanych z tym problemów technicznych i środowiskowych
· omówienie zasad BHP w galwanotechnice

Program szkolenia

Dzień 1
Podstawowe pojęcia w galwanotechnice
Chemiczne i elektrochemiczne przygotowanie powierzchni
Miedziowanie i srebrzenie w galwanotechnice
Technologie nakładania powłok cynkowych
Technologie niklowania galwanicznego
Powłoki kompozytowe w galwanotechnice

Dzień 2
Podstawy i technologie procesu anodowego utleniania aluminium
Zagadnienia BHP w galwanotechnice
Środowisko pracy w zawodzie galwanizera
Techniczno-organizacyjne aspekty współczesnej galwanizerni
Identyfikacja ról podmiotów gospodarczych w systemie REACH
Ocena substancji i bezpieczeństwa chemicznego, karta charakterystyki

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 2000 zł/ osobę (+ 23% VAT)
obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 620
e-mail:

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 523
e-mail:

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Zgłoszenia na szkolenie

Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 56 02 523