Technologie anodowego utleniania i barwienia aluminium

Termin: 9-10 marca 2023 r.

Program szkolenia

Dzień 1
— Technologie anodowego utleniania aluminium
— Barwienie i uszczelnianie powłok tlenkowych
— Procesy wodno-ściekowe w linii galwanicznej
— Aspekty prawne dotyczące działania galwanizerni i spraw BHP
— Prezentacja galwanizerni Łukasiewicz – IMP

Dzień 2
— Zajęcia praktyczne w laboratorium Łukasiewicz – IMP
— Badania jakości powłok tlenkowych

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 3000 zł/ osobę (+ 23% VAT)
obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
dr Zofia Buczko
tel.: 22 56 02 820, tel.: 22 56 02 817
e-mail:

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 523
e-mail:

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Zgłoszenia na szkolenie

Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl
tel.: 22 56 02 523