Szkolenie „Obróbka cieplna metali”

 

22–26 listopada 2021 r. w siedzibie Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej odbyło się szkolenie pt.: „Obróbka cieplna metali”. Jest ono przeznaczone
dla przedstawicieli przemysłu, np.: właścicieli, kierowników i pracowników hartowni, technologów, konstruktorów i projektantów, operatorów obróbki cieplnej. Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia są wykwalifikowani pracownicy Instytutu
z Centrum Obróbki Metali i Stopów, a także Centrum Inżynierii Mechanicznej
i Biomedycznej.

Szkolenie dotyczy bardzo obszernej tematyki i dlatego zajęcia trwają pięć bardzo intensywnie zagospodarowanych dni kalendarzowych. Pierwsze dwa dni poświęcone są przede wszystkim teorii, a pozostałe zajęciom praktycznym. Uczestnicy szkolenia rozpoczęli od utrwalenia, ale i poszerzenia wiadomości m.in. z podstaw obróbki cieplnej (atmosferowej, fluidalnej, próżniowej), nawęglania gazowego, azotonawęglania austenitycznego. Na ćwiczeniach zajmowano się takimi tematami, jak: PVD, wytrzymałość materiałów, badania chłodziw hartowniczych, a także nauką obsługi urządzeń do obróbki cieplnej atmosferowej, cieplnej próżniowej i cieplnej fluidalnej oraz urządzeń do azotowania gazowego i jonowego.

Fot.: SM

 

 

 

Centrum Obróbki Metali i Stopów prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy i opracowania w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, a także projektuje i wytwarza urządzenia oraz aparaturę niezbędną do prowadzenia tego typu obróbki oraz urządzenia i sondy służące do badań nieniszczących metodą prądów wirowych.

Oferta Centrum -> http://zc.imp.edu.pl/oferta/

 

 

 

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach inżynierii materiałowej, mechanicznej i biomedycznej. Celem działalności jest transfer wyników do przemysłu
w zakresie technologii, urządzeń oraz usług
w obszarze obróbki cieplnej metali i stopów, galwanotechniki, powłok antykorozyjnych
oraz produkcji wyrobów medycznych.