PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

  • Projekt badawczy GalvaWaterCycle pt.: Kompleksowa technologia oczyszczania cieczy poużytkowych
    po procesie cynkowania galwanicznego umożliwiająca zamknięcie obiegu wody technologicznej
    i zagospodarowanie produktów oczyszczania.
  • Projekt badawczy HeDiMat2 pt.: Warstwy termoprzewodzące nowej generacji dla elektroniki oraz technologia
    ich wytwarzania.
  • Projekt inwestycyjny GalvaWaterCycle pt.: Modernizacja istniejącej podstacji transformatorowej wysokiego napięcia
  • Projekt inwestycyjny pt.: Modernizacja podstacji transformatorowej wysokiego napięcia