Właściwości eksploatacyjne wyrobów metalowych obrobionych cieplnie

OPIS:

Monografia autorstwa dr hab. inż. Aleksandra Nakoniecznego powstała w wyniku wieloletnich prac autora w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej, dotyczących badań laboratoryjnych i aplikacji przemysłowych różnych materiałów po obróbce cieplnej zwykłej i cieplnochemicznej. W monografii wątek wytrzymałości zmęczeniowej został poszerzony o właściwości antykorozyjne i tribologiczne materiałów, ujęte w ogólnym pojęciu właściwości eksploatacyjnych.

Książka przeznaczona dla inżynierów i pracowników naukowych zajmujących się inżynierią powierzchni, zwłaszcza w aspekcie podwyższania wytrzymałości zmęczeniowej części maszyn. Może być również przydatne studentom wydziałów mechanicznych.

 

Autor: Aleksander Nakonieczny
ISBN: 83-904574-6-6
Rok wydania: 1999
Objętość: 154 str.
Ilustracje: 24 tabl., 106 rys.