Rozwój azotowania gazowego stopów żelaza

OPIS:

Monografia ma charakter chronologicznego przeglądu rozwoju różnych metod azotowania w ośrodkach gazowych,
w kąpielach solnych i w złożach fluidalnych bez uwzględnienia azotowania w wyładowaniu jarzeniowym, i oceny odmian procesów.

Książka przeznaczona dla naukowców i praktyków z uczelni, instytutów i przemysłu.

Autor: Jan Zyśk
ISBN: 978-83-921791-3-9
Rok wydania: 2008
Objętość: 202 str.
Ilustracje: 148 rys., 22 tabl.