Podstawy procesu natryskiwania detonacyjnego powłok NiCrBSi i WC/Co

OPIS:

Tematyka monografii dotyczy szeroko pojętej inżynierii powierzchni z ukierunkowaniem na nowoczesne techniki natryskiwania cieplnego, a wśród nich na detonacyjne natryskiwanie cieplne. W wyniku ponad 20 lat pracy i badań
w obszarze natryskiwania detonacyjnego zostało opracowane i opatentowane działo detonacyjne z bezzaworowym dozowaniem gazów i proszkowych materiałów powłokowych. Po przebadaniu jest ono stosowane do celów przemysłowych nie tylko w kraju. Aby te przedsięwzięcia się w pełni udały – niezbędne było podjęcie badań dotyczących podstaw fizycznych procesu natryskiwania detonacyjnego. I właśnie badaniom tych podstaw dedykowana jest przedmiotowa monografia.

Książka skierowana do studentów, inżynierów i badaczy zajmujących się natryskiwaniem cieplnym oraz areologów zajmujących się uszlachetnianiem warstw wierzchnich i nanoszeniem różnorodnych powłok.

Autor: Tomasz Babul
ISBN: 978-83-921791-6-0
Rok wydania: 2011
Objętość: 148 str.
Ilustracje: 131 rysunków, 15 tablic