Podnoszenie tribologicznych właściwości materiałów przez obróbkę cieplną i powierzchniową

OPIS:

Podstawowym zamierzeniem monografii jest podzielenie się doświadczeniem
z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy materiałoznawczej i technologicznej
w zastosowaniach tribologicznych, a szczególnie w ślizgowych węzłach tarcia.

Książka skierowana do specjalistów z zakresu tribologii, mechaniki i materiałoznawstwa, a także projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

 

Autor: Jan Karol Senatorski
ISBN: 83-916386-3-4
Rok wydania: 2003