Kształtowanie struktury i właściwości elektrolitycznych nanowarstw kompozytowych Ni-SiC, Ni-PTFE i Ni-SiC-PTFE

OPIS:

W monografii przedstawiono uproszczoną drogę projektowania powłok kompozytowych Ni-SiC, Ni-PTFE i Ni-SiC-PTFE o założonych właściwościach, która może być wykorzystana do projektowania innych powłok kompozytowych osadzanych elektrolitycznie.

Książka kierowana do pracowników naukowych i inżynierów z przemysłu, pracujących w obszarze galwanotechniki.

Autor: Benigna Szeptycka
ISBN: 978-83-921791-4-6
Rok wydania: 2009
Objętość: 132 str.
Ilustracje: 36 rys., 25 tabl.