Historia i współczesność Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (1927-2017)

OPIS:

Publikacja wydana z okazji jubileuszu 90-lecia, sięgająca do okresu międzywojennego
i początków odbudowy krajowego przemysłu uzbrojeniowego, który był pierwszym obszarem prac Instytutu. Materiał nawiązuje również do okresu II wojny światowej, gdy pracownicy w konspiracji zajmowali się konstrukcją i produkcją uzbrojenia. W dalszej części opracowania przedstawiono historię powojenną oraz wkład Instytutu w rozwój przemysłu, współpracę z placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Monografia ukazuje  różnorodność technologii i zastosowań obróbek m in. cieplnych, cieplno-chemicznych i mechanicznych, technologii wytwarzania powłok oraz warstw ochronnych i antykorozyjnych opracowanych przez IMP, urządzeń do realizacji badań nieniszczących i aparatury pomiarowej do kontroli procesów technologicznych, a także inne obszary prac – badania wykonywane w laboratoriach akredytowanych Instytutu, prace z zakresu techniki specjalnej i materiałów wybuchowych oraz mechanicznych urządzeń zabezpieczających (pomieszczeń, drzwi, zamków).

Publikacja przedstawia wybrane wdrożenia i działalność usługową Instytutu na rzecz przemysłu, nauki, społeczeństwo i dziedzictwa narodowego.

Nowe obszary, w których prowadzone są obecnie prace to m in. powłoki antykorozyjne nowej generacji, powłoki kompozytowe (w tym na bazie grafenu) o właściwościach antybakteryjnych i hydrofobowych, biomateriały oraz  technologie odzysku materiałów.