Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna kulowanie (shot peening)

OPIS:

Monografia poświęcona dynamicznej obróbce plastycznej wyrobów metalowych. Oparta na osobistych, wieloletnich doświadczeniach autora związanych z wdrożeniem technologii w zakładach przemysłowych w Polsce. Omawiana technologia obejmuje wiele zjawisk fizycznych, związanych z mechaniką płynów niejednorodnych, odkształceniem plastycznym metali oraz przemianami fazowymi zachodzącymi w obrabianym metalu. W książce opisano także efekty procesu kulowania zarówno
w stanie warstwy wierzchniej jak i właściwości eksploatacyjnych wyrobów kulowanych.

 

Autor: Aleksander Nakonieczny
ISBN: 83-916386-1-8
Rok wydania:  2002