Charakterystyki i obliczenia atmosfer do regulowanego azotowania gazowego stali

OPIS:

Głównym celem monografii jest prezentacja trudnych procesów azotowania gazowego, opartych na matematycznych zależnościach, wynikających z przesłanek eksperymentalno-teoretycznych, umożliwiających wybór optymalnych rozwiązań procesu. Jest przygotowana pod kątem projektowania i symulacji procesów regulowanego azotowania gazowego z zastosowaniem technik i oprogramowań komputerowych, opartych na bazach danych, logice rozmytej
i sieciach neuronowych oraz algorytmach ewolucyjnych.

Książka przeznaczona głównie dla inżynierów, pracujących lub zamierzających pracować w obszarze azotowania gazowego.

Autor: Jerzy Michalski
ISBN: 978-83-921791-5-3
Rok wydania: 2011
Objętość: 120 str.
Ilustracje: 70 rys., 18 tabl.