Antykorozyjne warstwy dyfuzyjne wytwarzane z par metali (Cr, Ti) przy obniżonym ciśnieniu

OPIS:

Monografia stanowi kompendium wiedzy o wytwarzaniu dyfuzyjnych warstw w środowisku par metali (Cr, Ti) przy obniżonym ciśnieniu, bezpośrednio na  powierzchni stali węglowej lub na powierzchni stali pokrytej uprzednio powłoką elektrolityczną z metalu (np. Co) lub stopu (np. Ni-Mo), budowie i właściwościach tych warstw, jak również o sterowaniu przebiegiem procesów dyfuzyjnych dla uzyskania budowy warstwy, pożądanej z punktu widzenia jej odporności na korozję.

Książka skierowana do specjalistów z inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni, a także technologów wyspecjalizowanych w wytwarzaniu warstw powierzchniowych o korzystnych właściwościach użytkowych.

 

Autor: Ewa Kasprzycka
ISBN: 83-916386-0-X
Rok wydania: 2002
Objętość: 164 str.
Ilustracje: 30 tabl., 88 rys.