Powłoki superhydrofobowe wytwarzane metodami elektrolicznymi

autor: dr Zofia Buczko

 

26.09.2017r. o godz. 10.00

sala konferencyjna na I piętrze IMP