Instytut Mechaniki Precyzyjnej
https://imp.lukasiewicz.gov.pl/odznaka-dla-dr-inz-marka-betiuka/
Export date: Tue Jan 31 3:27:23 2023 / +0000 GMT

Odznaka dla dr. inż. Marka Betiuka
Odznaka honorowa
„Za zasługi dla wynalazczości”
dla dr. inż. Marka Betiuka

W ostatni dzień roku 2021 w gmachu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Edyta Demby-Siwek wyróżniła dr. inż. Marka Betiuka, pracownika
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, odznaką honorową „Za zasługi dla wynalazczości”. Odznaka przyznawana jest przez Prezesa
Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego.

Więcej informacji na stronie FB Urzędu Patentowego RP: https://www.facebook.com/UrzadPatentowyRP 1

Excerpt: 31.12.2021 r. dr inż. Marek Betiuk, pracownik badawczy Łukasiewicz – IMP, został odznaczony odznaką honorową „Za zasługi dla wynalazczości”.
Links:
  1. https://www.facebook.com/UrzadPatentowyRP
Post date: 2022-01-24 11:20:48
Post date GMT: 2022-01-24 10:20:48