Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 21 kwietnia 2017 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej odznaczona została Maria Trzaska.

Na wniosek Ministra Rozwoju Postanowieniem Prezydenta RP z dn. 23 marca 2017 r. za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki odznaczeni zostali: Tomasz Babul – Złotym Krzyżem Zasługi, Andrzej Wojciechowski – Srebrnym Krzyżem Zasługi