NAWA – Partnerstwo Strategiczne w zakresie technologii przyrostowych

1 lipca 2022 r. wystartował projekt, którego  głównym celem jest rozwój współpracy transgranicznej między Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechaniki Precyzyjnej (Polska), Technische Universität Chemnitz, Cluster of Excellence MERGE (Niemcy) i Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej  (Polska).

Wobec dokonujących się przemian, w następstwie rewolucji naukowo-technicznej oraz globalizacji, samodzielny
i niezależny rozwój jednostki naukowo-badawczej jest skazany na porażkę ze względów finansowych
i organizacyjnych. Dostęp do kluczowych partnerów rynkowych, zwłaszcza w skali międzynarodowej, zapewnia jedynie szybka i ciągła aktualizacja wiedzy, rozszerzanie zakresu kompetencji, jak również nabywanie nowych umiejętności. Podany motyw działania jest ogólnym celem strategicznym projektu pt.: „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych”. W ramach projektu zostanie zrealizowany szereg seminariów, warsztatów, staży i praktyk poświęconych m.in.:

  • biomateriałom na implanty medyczne,
  • technologiom przyrostowym, wykańczającym i ich wykorzystaniu w wytwarzaniu implantów,
  • modelowaniu komputerowemu nowych materiałów i wyrobów na potrzeby inżynierii biomedycznej,
  • weryfikacji prototypów, certyfikacji i badaniom klinicznym.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Anna Makuch z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

Projekt finansowany jest przez NAWA – Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i potrwa 2 lata.

Więcej informacji na stronie projektu: https://zbdw.pl/