Miedziowanie

Termin: 20-21 marca 2023 r.

Program szkolenia

Dzień 1
— Podstawowe pojęcia galwanotechniczne
— Właściwości fizyczne i chemiczne miedzi. Właściwości i zastosowanie powłok miedzianych
— Rodzaje i warunki pracy kąpieli do nakładania powłok miedzianych
— Przygotowanie powierzchni pod powłoki galwaniczne

Dzień 2
— Procesy wodno-ściekowe w linii galwanicznej
— Badania jakości kąpieli galwanicznych
— Nakładanie powłok miedzianych – zajęcia praktyczne
— Ocena jakości powłok
— Laboratoryjne metody badania powłok – zajęcia praktyczne

Dzień 3
— Prezentacja komputerowa laboratoryjnej galwanizerni
— Prawne aspekty, pozwolenia zintegrowane, przepisy BHP
— Linia do nakładania powłok
— Jonitowa stacja wody demineralizowanej, oczyszczalnia ścieków
— Obsługa linii galwanicznej, sterowanie ręczne i automatyczne
— Ćwiczenia praktyczne – nakładanie powłoki w linii galwanicznej z dodatkową obróbką chemiczną

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 2500 zł/ osobę (+ 23% VAT)
obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
dr Zofia Buczko
tel.: 22 56 02 820
e-mail: zofia.buczko@imp.lukasiewicz.gov.pl

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 523
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.