Łukasiewicz – IMP w projekcie CoFoMag

lis 25, 2021

Projekt realizowany jest w ramach 29 konkursu Inicjatywy CORNET przez międzynarodowe Konsorcjum składające się z następujących organizacji i jednostek badawczych:

 • European Association of Sheet Metal Working (EFB) – Niemcy,
 • Helmholtz‐Zentrum Geesthacht Zentrum für Material‐ und Küstenforschung (HZG) – Niemcy,
 • Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU (Fraunhofer IWU) – Niemcy,
 • Leibniz‐Institut für Polymerforschung Dresden e.V. (Leibniz IPF) – Niemcy,
 • Stowarzyszenie Klaster InnowacyjnychTechnologii w Wytwarzaniu (CINNOMATECH) – Polska,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (ŁUKASIEWICZ – IMP) ‐ Polska.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie innowacyjnego, lekkiego systemu materiałowego (metal – powłoka ochronna), którym będzie nowy stop magnezu w postaci blachy, kształtowany na zimno i pokryty stabilną powłoką pełniącą funkcję ochrony przed korozją, o właściwościach przeciwciernych, smaru i czynnika stabilizującego właściwości powierzchni, w jednym. Schemat procesu wytwarzania innowacyjnego systemu materiałowego jest następujący:

 1. Opracowanie składu chemicznego i mikrostruktury stopu magnezu.
 2. Opracowanie technologii wytwarzania blachy.
 3. Opracowanie składu chemicznego proszku i technologii nanoszenia elektrostatycznego powłoki proszkowej.
 4. Kształtowanie na zimno
 5. Wytworzenie komponentu jako demonstratora technologii.

Ł-IMP jest współwykonawcą 6 z 7 zadań Projektu, w tym liderem dwóch zadań. Najważniejsze prace obejmują opracowanie nowego sposobu przygotowania powierzchni zmodyfikowanego stopu Mg w celu zapewnienia optymalnej przyczepności powłoki proszkowej do podłoża, eksperymentalną weryfikację metod badań odporności powłok proszkowych w warunkach narażenia korozyjnych oraz łącznego działania czynników korozyjnych i mechanicznych, scharakteryzowanie właściwości tribologicznych powłok, udział w budowie demonstratora, ocena ekonomiczna i techniczna produktu oraz opracowanie wytycznych dla transferu technologii.

Wyniki Projektu CoFoMag powinny być wykorzystane w obszarze transportu (przemyśle samochodowym, kolejowym i lotniczym oraz elektronicznym. W tych sektorach, oszczędność energii i redukcja emisji CO2, zarówno dla samochodów z tradycyjnym napędem, jak i w pojazdach elektrycznych są głównymi czynnikami wpływającymi na obecny światowy trend rozwoju lekkich materiałów konstrukcyjnych. Na rynki docelowe wpływ ma głównie sektor produkcyjny, w którym większość przedsiębiorstw stanowią MŚP.

 

Projekt finansowany jest przez NCBiR