Instytut Mechaniki Precyzyjnej
https://imp.lukasiewicz.gov.pl/kontakt/
Export date: Thu Feb 2 13:43:00 2023 / +0000 GMT

Kontakt


SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel.: 22 560 26 00
fax: 22 663 43 32
e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl 1

Kontakt do poszczególnych komórek organizacyjnych

Dyrekcja

p.o. Dyrektor Łukasiewicz – IMP

dr inż. Marcin M. Kruk
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl 2

Zastępca p.o. Dyrektor
ds. Finansowych, Operacyjnych
i Komercjalizacji

mgr Anna Brokman
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: anna.brokman@imp.lukasiewicz.gov.pl 3

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: lech.kwiatkowski@imp.lukasiewicz.gov.pl 4
 
Główny Księgowy

Główny Księgowy

mgr Magdalena Wiśniewska
tel.: 22 56 02 470
fax: 22 66 34 332
e-mail: magdalena.wisniewska@imp.lukasiewicz.gov.pl 5

 

Dział Finansowy

Sekcja Księgowości
Kierownik Sekcji

mgr Iwona Owsianko
tel.: 22 56 02 807
e-mail: iwona.owsianko@imp.lukasiewicz.gov.pl 6

Sekcja Zakupów
Kierownik Sekcji

mgr Tomasz Tkacz
tel.: 22 56 02 426
e-mail: tomasz.tkacz@imp.lukasiewicz.gov.pl 7
Centrum Obróbki Metali i Stopów – COM

Centrum Obróbki Metali i Stopów

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 695; fax: 22 66 34 332
e-mail: sylwester.jonczyk@imp.lukasiewicz.gov.pl 8

Sekcja Usług Obróbki Cieplnej

Paweł Tomczyk
tel.: 22 56 02 721

Grupa Badawcza
Obróbek Cieplno-Chemicznych

dr inż. Piotr Wach
tel.: 22 56 02 781
e-mail: piotr.wach@imp.lukasiewicz.gov.pl 9

Grupa Badawcza
Konstrukcji Urządzeń Procesowych
i Kontrolnych

mgr inż. Adam Kondej
tel.: 22 56 02 599
e-mail: adam.kondej@imp.lukasiewicz.gov.pl 10
Centrum Korozji i Powłok Ochronnych – CKP

Centrum Korozji
i Powłok Ochronnych

prof. dr hab. Bartłomiej Wierzba
tel.: 22 56 02 814; fax: 22 66 34 334
e-mail: bartlomiej.wierzba@imp.lukasiewicz.gov.pl 11

Grupa Badawcza Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

tel.: 22 56 02 830
fax: 22 66 34 334

 

Laboratorium Badań
Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych LB-3

mgr inż. Rafał Lutze
tel.: 22 56 02 498; fax:22 66 34 334
e-mail: rafal.lutze@imp.lukasiewicz.gov.pl 12
Centrum Technologii Galwanotechnicznych – CTG

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 620
e-mail:
anna.gajewska-midzialek@imp.lukasiewicz.gov.pl 13

 

 

Grupa Badawcza
Nowych Technologii
Galwanotechnicznych

dr inż. Marta Gostomska
tel.: 22 56 02 562
e-mail: marta.gostomska@imp.lukasiewicz.gov.pl 14

 

Sekcja Usług
Galwanotechnicznych

mgr inż. Joanna Jeziorska
Bartosz Młynarczyk
tel.: 22 56 02 834; fax: 22 66 34 332
e-mail: zlocenie@imp.lukasiewicz.gov.pl 15
 
 

 

Grupa Badawcza
Zastosowań Galwanotechniki
oraz Odzysku Materiałów

mgr inż. Grzegorz Cieślak
tel.: 22 56 02 897
e-mail: grzegorz.cieslak@imp.lukasiewicz.gov.pl 16
Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej – CMB
Dział Certyfikacji

Kierownik Działu

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: certyfikacja.imp@imp.lukasiewicz.gov.pl 21
Dział Przygotowania i Monitorowania Projektów

Główny specjalista ds. projektów badawczych i rozwojowych

mgr inż. Justyna Kowalczyk
tel.: 22 56 02 694
e-mail: justyna.kowalczyk@imp.lukasiewicz.gov.pl 22

 

 

mgr Monika Celuch
tel.: 22 56 02 881
e-mail: monika.celuch@imp.lukasiewicz.gov.pl 23
Dział Organizacyjno-Prawny

Radca prawny

mgr Katarzyna Bednarczuk
tel.: 22 56 02 650
e-mail: katarzyna.bednarczuk@imp.lukasiewicz.gov.pl 24
Dział HR

Kierownik Działu

mgr Agnieszka Dalewska
tel.: 22 56 02 612
e-mail: agnieszka.dalewska@imp.lukasiewicz.gov.pl 25
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży

p.o. Kierownik

Anna Świńczak
tel.: 22 56 02 632
e-mail: anna.swinczak@imp.lukasiewicz.gov.pl 26
Dział Administracji i Infrastruktury Technicznej

Kierownik Działu

inż. Hanna Kozłowska
tel.: 22 56 02 420
e-mail: hanna.kozlowska@imp.lukasiewicz.gov.pl 27

Kontakt w sprawie najmu
powierzchni i pomieszczeń

e-mail: najem@imp.lukasiewicz.gov.pl 28

Formularz kontaktowy


  [recaptcha]

  Inspektor Ochrony Danych

   

  Marzena Tyl, e-mail: dane.osobowe@imp.lukasiewicz.gov.pl 29

   
  Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanychz przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Mapa dojazdu

  INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

  Links:
  1. mailto:info@imp.lukasiewic z.gov.pl
  2. mailto:info@imp.luk&# 97;siewicz.gov 6;pl
  3. mailto:anna.brokman@i 09;p.lukasiewicz.g ov.pl
  4. mailto:lech.kwiat kowski@imp.lu ;kasiewicz.gov.pl
  5. mailto:magdalena.w 05;sniewska@imp.l ukasiewicz.gov.pl
  6. mailto:iwona.owsia nko@imp.luk& #97;siewicz.gov.pl
  7. mailto:tomasz.tkac z@imp.lukasie 19;icz.gov.pl
  8. mailto:sylwester.jon czyk@imp.lukasie&# 119;icz.gov.pl
  9. mailto:piotr.wach@i mp.lukasiewicz. ;gov.pl
  10. mailto:adam.konde j@imp.lukasiewicz ;.gov.pl
  11. mailto:bartlomiej.wierz 8;a@imp.lukasi ;ewicz.gov.pl
  12. mailto:rafal.lutze@ 05;mp.lukasiewicz.&# 103;ov.pl
  13. mailto:anna.gajews 7;a-midzialek@ 05;mp.lukasiewicz .gov.pl
  14. mailto:marta.gostomsk ;a@imp.lukasie wicz.gov.pl
  15. mailto:zlocenie@im 2;.lukasiewicz.&# 103;ov.pl
  16. mailto:grzegorz. cieslak@imp.luk&# 97;siewicz.gov&# 46;pl
  17. mailto:
  18. mailto:
  19. mailto:.p l
  20. mailto:
  21. mailto:certyfikacja.imp@ ;imp.lukasiewicz& #46;gov.pl
  22. mailto:justyna.kowalcz yk@imp.luka& #115;iewicz.gov.pl
  23. mailto:monika.celu 9;h@imp.lukasi 01;wicz.gov.pl
  24. mailto:katarzyna.bednar ;czuk@imp.lukasiewi&# 99;z.gov.pl
  25. mailto:agnieszka.dal& #101;wska@imp.lukasiew icz.gov.pl
  26. mailto:anna.swinczak@i mp.lukasiewi ;cz.gov.pl
  27. mailto:hanna.kozlow 15;ka@imp.lukasie& #119;icz.gov.pl
  28. mailto:najem@imp.l 7;kasiewicz.go&# 118;.pl
  29. mailto:dane.osobow 1;@imp.lukasi 1;wicz.gov.pl
  Post date: 2017-02-07 10:16:31
  Post date GMT: 2017-02-07 09:16:31