SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

 

tel.: 22 560 26 00
fax: 22 663 43 32
e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt do poszczególnych komórek organizacyjnych

Dyrekcja

p.o. Dyrektor Łukasiewicz – IMP

dr inż. Marcin M. Kruk
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: info@imp.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca p.o. Dyrektor
ds. Finansowych, Operacyjnych
i Komercjalizacji

mgr Anna Brokman
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: anna.brokman@imp.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr Lech Kwiatkowski
tel.: 22 56 02 600
fax: 22 66 34 332
e-mail: lech.kwiatkowski@imp.lukasiewicz.gov.pl
 
Główny Księgowy

Główny Księgowy

mgr Magdalena Wiśniewska
tel.: 22 56 02 470
fax: 22 66 34 332
e-mail: magdalena.wisniewska@imp.lukasiewicz.gov.pl

 

Dział Finansowy

Sekcja Księgowości
Kierownik Sekcji

mgr Iwona Owsianko
tel.: 22 56 02 807
e-mail: iwona.owsianko@imp.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Zakupów
Kierownik Sekcji

mgr Tomasz Tkacz
tel.: 22 56 02 426
e-mail: tomasz.tkacz@imp.lukasiewicz.gov.pl
Centrum Obróbki Metali i Stopów – COM

Centrum Obróbki Metali i Stopów

mgr inż. Sylwester Jończyk
tel.: 22 56 02 695; fax: 22 66 34 332
e-mail: sylwester.jonczyk@imp.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Usług Obróbki Cieplnej

Paweł Tomczyk
tel.: 22 56 02 721

Grupa Badawcza
Obróbek Cieplno-Chemicznych

dr inż. Piotr Wach
tel.: 22 56 02 781
e-mail: piotr.wach@imp.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza
Konstrukcji Urządzeń Procesowych
i Kontrolnych

mgr inż. Adam Kondej
tel.: 22 56 02 599
e-mail: adam.kondej@imp.lukasiewicz.gov.pl
Centrum Korozji i Powłok Ochronnych – CKP

Centrum Korozji
i Powłok Ochronnych

prof. dr hab. Bartłomiej Wierzba
tel.: 22 56 02 814; fax: 22 66 34 334
e-mail: bartlomiej.wierzba@imp.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Korozji
i Technologii Antykorozyjnych

tel.: 22 56 02 830
fax: 22 66 34 334

 

Laboratorium Badań
Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych LB-3

mgr inż. Rafał Lutze
tel.: 22 56 02 498; fax:22 66 34 334
e-mail: rafal.lutze@imp.lukasiewicz.gov.pl
Centrum Technologii Galwanotechnicznych – CTG

Centrum Technologii Galwanotechnicznych

dr inż. Anna Gajewska-Midziałek
tel.: 22 56 02 620
e-mail:
anna.gajewska-midzialek@imp.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Grupa Badawcza
Nowych Technologii
Galwanotechnicznych

dr inż. Marta Gostomska
tel.: 22 56 02 562
e-mail: marta.gostomska@imp.lukasiewicz.gov.pl

 

Sekcja Usług
Galwanotechnicznych

mgr inż. Joanna Jeziorska
Bartosz Młynarczyk
tel.: 22 56 02 834; fax: 22 66 34 332
e-mail: zlocenie@imp.lukasiewicz.gov.pl
 
 

 

Grupa Badawcza
Zastosowań Galwanotechniki
oraz Odzysku Materiałów

mgr inż. Grzegorz Cieślak
tel.: 22 56 02 897
e-mail: grzegorz.cieslak@imp.lukasiewicz.gov.pl
Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej – CMB

Centrum Inżynierii Mechanicznej
i Biomedycznej

dr inż. Anna Makuch
tel.: 22 56 02 946
e-mail:

 

 

Grupa Badawcza
Inżynierii Biomedycznej

tel.: 22 56 02 946
fax: 22 66 34 334

 

Grupa Badawcza Inżynierii Mechanicznej

dr inż. Paweł Marchlewski
tel.: 22 56 02 679
e-mail:

 

 

Laboratorium Badań i Oceny
Własności Mechanicznych
Materiałów, Części Maszyn
i Konstrukcji (LB-4)

dr inż. Katarzyna Szmigielska
tel.: 22 56 02 827
e-mail:

 

 

 

Laboratorium Badań Mechanicznych
Urządzeń Zabezpieczających
(LB-1)

dr inż. Anna Makuch
tel.: 22 56 02 946
e-mail:
Dział Certyfikacji

Kierownik Działu

mgr inż. Marek Ziętala
tel.: 22 56 02 800
tel.: 22 66 34 324
e-mail: certyfikacja.imp@imp.lukasiewicz.gov.pl
Dział Przygotowania i Monitorowania Projektów

Główny specjalista ds. projektów badawczych i rozwojowych

mgr inż. Justyna Kowalczyk
tel.: 22 56 02 694
e-mail: justyna.kowalczyk@imp.lukasiewicz.gov.pl

 

 

mgr Monika Celuch
tel.: 22 56 02 881
e-mail: monika.celuch@imp.lukasiewicz.gov.pl
Dział Organizacyjno-Prawny

Radca prawny

mgr Katarzyna Bednarczuk
tel.: 22 56 02 650
e-mail: katarzyna.bednarczuk@imp.lukasiewicz.gov.pl
Dział HR

Kierownik Działu

mgr Agnieszka Dalewska
tel.: 22 56 02 612
e-mail: agnieszka.dalewska@imp.lukasiewicz.gov.pl
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży

p.o. Kierownik

Anna Świńczak
tel.: 22 56 02 632
e-mail: anna.swinczak@imp.lukasiewicz.gov.pl
Dział Administracji i Infrastruktury Technicznej

Kierownik Działu

inż. Hanna Kozłowska
tel.: 22 56 02 420
e-mail: hanna.kozlowska@imp.lukasiewicz.gov.pl

Kontakt w sprawie najmu
powierzchni i pomieszczeń

e-mail: najem@imp.lukasiewicz.gov.pl

Formularz kontaktowy


  [recaptcha]

  Inspektor Ochrony Danych

   

  Marzena Tyl, e-mail: dane.osobowe@imp.lukasiewicz.gov.pl

   
  Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanychz przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Mapa dojazdu

  INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

   

  Print Friendly, PDF & Email