Innowacyjna ilościowa metoda właściwości mechanicznych biomateriałów

 autor: dr inż. Paweł Marchlewski

 

17.10.2017r., godz. 11.00

sala konferencyjna na I piętrze IMP

Przedstawiono zaprojektowane i wykonane w ramach pracy statutowej stanowisko badawcze oraz opracowaną metodę badawczą dla biomateriałów, w tym struktur kostnych. Omówiono główne założenia koncepcyjne dla budowy stanowiska oraz opracowaną metodykę badawczą. Stanowisko badawcze posiada budowę modułową. Składa się z modułu pozycjonowania próbki (napęd, uchwyty mocujące, elementy przenoszące obciążenie) z modułu rejestracji danych (wagi tensometryczne, układ elektroniczny) oraz modułu sterującego (komputer). Próbka do badań ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 5x5x30mm. Odkształcenie próbki realizowane jest w reżimie jednoosiowego skręcania, przy czym stopień odkształcenia (realizowany zmianą kąta obrotu uchwytu z próbką) stanowi parametr wyjściowy badania. Próba ma charakter niskocyklowy, z narastającym, ustalonym stopniem odkształcenia. Analizowane są zmiany wartości momentu skręcającego przenoszonego przez próbkę. W oparciu o zarejestrowane dane tworzony jest profil zmian przenoszonego przez próbkę momentu skręcającego w czasie trwania całej próby, oraz możliwe jest obliczenie maksymalnych naprężeń stycznych generowanych w badanej próbce. Przedstawiono w formie pokazu przykładowe badania na stanowisku, z użyciem materiałów włóknistych (różne rodzaje drewna, kompozyt węglowy). Metoda ma charakter porównawczy, a jej rozdzielczość umożliwia porównywanie między sobą właściwości różnych grup biomateriałów, jak również wychwytywanie różnic właściwości w obrębie tej samej grupy materiałów. Stanowisko badawcze oraz zastosowana metoda ma status zgłoszenia patentowego.