Instytut Mechaniki Precyzyjnej
https://imp.lukasiewicz.gov.pl/imp/polityka-jakosci/
Export date: Tue Jan 31 3:20:17 2023 / +0000 GMT

Polityka Jakości


Misją Instytutu jest realizowanie najwyższej jakości prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w celu transferu do przemysłu opracowanych w Łukasiewicz – IMP technologii, urządzeń, aparatury i usług oraz posiadanej wiedzy z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych, trwałości i odporności na korozję narzędzi, części maszyn i konstrukcji.

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej prowadzi politykę zapewniającą najwyższą jakość we wszystkich obszarach swojego działania. Polityka i cele jakości ustanowione dla systemu zarządzania jakością są zgodne z kierunkiem strategicznym Instytutu. Stosowanie zasad systemów wdrożonych w Łukasiewicz – IMP ma na celu zaspokojenie potrzeb oraz utrzymanie zaufania klientów i innych zainteresowanych stron.

Łukasiewicz – IMP wdraża system zarządzania jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015.

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej posiada status notyfikowanej jednostki badającej wyroby do realizacji zadań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 1.

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej posiada koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr B-077/2007 na wykonywanie działalności gospodarczej.

W Instytucie funkcjonują 3 Laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, które wdrożyły i stosują system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych uzyskało certyfikat akredytacji
w 1995 r.

Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych dołączyło do grona podmiotów akredytowanych
w 2003 r.

Akredytacja dla Laboratorium Badań Materiałowych, Części Maszyn i Konstrukcji  została udzielona
w 2001 r.

Wysoka jakość laboratoriów badawczych Łukasiewicz – IMP została potwierdzona podczas ponownej oceny przez PCA.
Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej w ramach Działu Certyfikacji realizuje prace jako Jednostka Certyfikująca Wyroby i posiada certyfikat akredytacji PCA na zgodność z normą PN-EN 17065:2013-03. Pierwszą akredytację Łukasiewicz – IMP otrzymał w 1997 r.

Dział Certyfikacji prowadzi certyfikacje wyrobów w obszarach mechanicznych urządzeń zabezpieczających, wyrobów budowlanych i innych wynikających z działalności statutowej Instytutu.
Deklarowana polityka jakości opiera się na ścisłej współpracy całego personelu Instytutu. Ciągły rozwój i doskonalenie systemu zarządzania jakością, traktowane jest jako zobowiązanie osobiste kierownictwa i całego personelu Łukasiewicz – IMP.
Links:
  1. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/i ndex.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody& refe_cd=EPOS_54929
  2. http://imp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/zakre s-akredytacji_AB-035.pdf
  3. http://imp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/zakre s-akredytacji_AB-240.pdf
  4. http://imp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/zakre s-akredytacji_AB-342.pdf
Post date: 2018-01-23 13:36:05
Post date GMT: 2018-01-23 12:36:05