Publikacje pracowników Łukasiewicz – IMP w 2021 r.

 

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma):

 1. Nasiłowska B., Bogdanowicz Z., Kłysz S., Baran M., Lisiecki J., Mońka G., Bartosewicz B., Komorek Z., Bombalska A., Mierczyk Z.: Fatigue Life of Austenitic Steel 304 Bolts Strengthened by Surface Treatment with Graphene Oxide Layer and Surface Shot Peening. „Materials” 2021, 14(21), 6674, DOI: 3390/ma14216674
 2. Tacikowski M., Kamiński J., Rożniatowski K., Pisarek P., Jakieła R., Marchlewski P., Wierzchoń T.: Improving the Properties of Composite Titanium Nitride Layers on the AZ91D Magnesium Alloy Using Hydrothermal Treatment. „Materials” 2021, 14(19), 5903, DOI: 10.3390/ma14195903
 3. Buczko Z., Olkowicz K., Krasucki J., Grabowiecki K., Osuchowska E., Tomassi P.: Superhydrophobic properties of aluminium produced by surface abrasive blasting,
  anodic oxidation and fatty acid impregnation. „Transactions of the IMF” 2021, vol. 99, nr 2, s. 73-79, DOI: 10.1080/00202967.2021.1877473
 4. Osuchowska E., Buczko Z., Olkowicz K.: Zn-Cr alloy coatings: electrodeposition and properties. „Journal of KONBiN” 2021, vol. 51, issue 1, s. 29-34, DOI: 10.2478/jok-2021-0003
 5. Skalski K., Filipowski R.: Optymalizacja struktury tytanowych rusztowań odwzorowujących kość gąbczastą. „Inżynieria Powierzchni” 2020, vol. 25, nr 3-4, s. 5-12. (opubl. 2021 r.)
 6. Kondej A., Samborski T.: Badania nieniszczące metodą prądów wirowych półosi napędowych po hartowaniu indukcyjnym. „Inżynieria Powierzchni” 2020, vol. 25, nr 3-4,
  s. 18-21. (opubl. 2021 r.)
 7. Senatorski J., Mączyński P., Tacikowski J.: A comparison of some properties of the computer controlled nitriding proces versus carburising. „Inżynieria Powierzchni” 2021,
  vol. 26, nr 1, s. 25-36.
 8. Kobus J., Lutze R.: Przewidywanie korozyjności atmosfery i trwałości materiałów konstrukcyjnych. Część I. Obszar przemysłowy, miejski i wiejski. „Inżynieria Powierzchni” 2021, vol. 26, nr 1, s. 37-48.
 

Print Friendly, PDF & Email