Znak towarowy: TERMOCARBOFLUID
Nr zgłoszenia: Z-446235
Nr prawa ochronnego: 285230
Zgłaszający/uprawniony: IMP
Znak Towarowy: CARBOTERMOFLUID
Nr zgłoszenia: Z-384055
Nr prawa ochronnego: 278424
Zgłaszający/uprawniony: IMP
Znak towarowy: CarNiTermoFluid
Nr zgłoszenia: Z-383964
Nr prawa ochronnego: 249348
Zgłaszający/uprawniony: IMP
Znak towarowy: AluTermoFluid
Nr zgłoszenia: Z-383962
Nr prawa ochronnego: 249347
Zgłaszający/uprawniony: IMP
Znak towarowy: BorTermoFluid
Nr zgłoszenia: Z-383977
Nr prawa ochronnego: 248512
Zgłaszający/uprawniony: IMP
Znak towarowy: NiCarTermoFluid
Nr zgłoszenia: Z-383970
Nr prawa ochronnego: 248510
Zgłaszający/uprawniony: IMP
Znak towarowy: ZincTermoFluid
Nr zgłoszenia: Z-383974
Nr prawa ochronnego: 248511
Zgłaszający/uprawniony: IMP
Znak towarowy: WIBROFLUID
Nr zgłoszenia: Z-378687
Nr prawa ochronnego: 245766
Zgłaszający/uprawniony: IMP
 

Print Friendly, PDF & Email