Instytut Mechaniki Precyzyjnej
https://imp.lukasiewicz.gov.pl/imp/osiagniecia/patenty/patenty/
Export date: Thu Feb 2 15:00:20 2023 / +0000 GMT

Patenty


Metalizowany proszek grafenowy

Nr zgłoszenia: P-413634

Numer prawa wyłącznego: w oczekiwaniu

Twórcy: Maria Trzaska, Grzegorz Cieślak

Sposób i urządzenie do nieniszczącego pomiaru grubości warstwy naweglanej oraz twardości powierzchniowej uzębienia koła zębatego

Nr zgłoszenia: P-415128

Numer prawa wyłącznego: w oczekiwaniu

Twórcy: Sylwester Jończyk, Tadeusz Samborski, Wojciech Kucharski, Artur Szczepański, Sylwia Włodarczyk, Tomasz Babul

Sposób wytwarzania struktur węglowych zawierających grafen na proszkach miedzi z wykorzystaniem obróbki cieplno-chemicznej

Nr zgłoszenia: P-409141

Numer prawa wyłącznego: 225890

Twórcy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Stefan Kowalski, Jan Błaszczyk

Sposób jarzeniowego azotowania lub węgloazotowania powierzchni przedmiotów metalowych

Nr zgłoszenia: P-412345

Numer prawa wyłącznego: 226062

Twórcy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Jan Tacikowski, Tadeusz Frączek, Krystian Mażniak

Zastosowanie atmosfery ochronnej do obróbki cieplnej wyrobów ze stali stopowych

Nr zgłoszenia: P-401709

Numer prawa wyłącznego: 225151

Twórcy: (Zgłaszający: Pratt and Whitney Kalisz Sp. z o.o. i IMP) Grzegorz Kubczyk, Andrzej Szerla, Tomasz Babul,
Sylwester Jończyk, Aleksander Nakonieczny, Dariusz Orzechowski


Roztwór do anodowego wytwarzania warstw tlenku glinu na powierzchni glinu i jego stopów

Nr zgłoszenia: P-399199

Twórcy: Piotr Tomassi, Zofia Buczko


Sposób gazowego azotowania lub węgloazotowania ferrytycznego stali stopowych w piecach fluidalnych

Nr zgłoszenia: P-401336

Twórcy: Tadeusz Żółciak


Zamek swobodny broni lufowej

Nr zgłoszenia: P-396395

Numer prawa wyłącznego: 222088

Twórcy: Jerzy Chytła, Janusz Ewertowski, Wojciech Dąbrowski


Zespół grzejny, zwłaszcza do atmosferowych pieców wgłębnych do obróbki cieplnej i/lub cieplno-chemicznej wyrobów metalowych

Nr zgłoszenia: P-399200

Twórcy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Aleksander Nakonieczny, Tomasz Babul


Sposób diagnostyki elastycznych elementów, zwłaszcza badań zmęczeniowych kardiologicznych stentów

Nr zgłoszenia: P-402527

Nr prawa wyłącznego: 221424

Twórcy: Paweł Marchlewski


Sposób azotowania jarzeniowego przedmiotów metalowych

Nr zgłoszenia: P-395701

Nr prawa wyłącznego: 217543

Twórcy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Stefan Kowalski, Aleksander Nakonieczny


Broń Lufowa o krótkim odrzucie lufy

Nr zgłoszenia: P-394573

Nr prawa wyłącznego: 217498

Twórcy: Jerzy Chytła, Wojciech Dąbrowski, Janusz Ewertowski


Sposób fluidalnego aluminiowania wyrobów metalowych

Nr zgłoszenia: P-394531

Nr prawa wyłącznego: 216627

Twórcy: Stanisław Skrzypek, Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Nakonieczny, Marcin Goły


Hybrydowa, nanostrukturalna kompozytowa powłoka o małym współczynniku tarcia, odporna na zużycie ścierne i korozję

Nr zgłoszenia: P-390005

Nr prawa wyłącznego: 213917

Twórcy: Benigna Szeptycka


Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

Nr zgłoszenia: P-390004

Nr prawa wyłącznego: 213904

Twórcy: Benigna Szeptycka


Sposób plazmowego wytwarzania powłok poprawiających właściwości mechaniczne powierzchni metalowych

Nr zgłoszenia: P-383182

Nr prawa wyłącznego: 212418

Twórcy: Marek Betiuk, Kryspin Burdyński, Jerzy Michalski, Aleksander Nakonieczny, Piotr Wach


Sposób pomiaru grubości cienkich warstw i ich odporności na zużycie przez tarcie

Nr zgłoszenia: P-385332

Nr prawa wyłącznego: 210556

Twórcy: Marek Betiuk, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Aleksander Nakonieczny


Sposób pomiaru odporności cienkich warstw na materiałach metalowych na zużycie przez tarcie

Nr zgłoszenia: P-385331

Nr prawa wyłącznego: 210355

Twórcy: Marek Betiuk, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Aleksander Nakonieczny


Sposób nieniszczącego pomiaru grubości powłok metalowych na materiałach przewodzących

Nr zgłoszenia: P-380080

Nr prawa wyłącznego: 209659

Twórcy: Czesław Dybiec, Aleksander Nakonieczny, Sylwia Włodarczyk


Sposób nawęglania jarzeniowego powierzchni częsci ze stali niskowęglowych

Nr zgłoszenia: P-368577

Nr prawa wyłącznego: 207913

Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny


Sposób azotowania jarzeniowego wewnętrznych powierzchni luf broni artyleryjskiej

Nr zgłoszenia: P-363056

Nr prawa wyłącznego: 206933

Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Wojciech Dąbrowski, Janusz Trojanowski


Sposób przygotowywania powierzchni przedmiotów stalowych do procesów azotowania

Nr zgłoszenia: P-361605

Nr prawa wyłącznego: 206005

Twórcy: Józef Panasiuk, Tomasz Babul, Stefan Kowalski, Aleksander Nakonieczny, Andrzej Przywóski


Sposób dynamicznej, powierzchniowej obróbki plastycznej przedmiotów i urządzenie do dynamicznej, powierzchniowej obróbki plastycznej przedmiotów

Nr zgłoszenia: P-376544

Nr prawa wyłącznego: 204718

Twórcy: Aleksander Nakonieczny, Stanislaw Kamowicz, Grzegorz Mońka, Waldemar Kozlovsky, Eugeniusz Lamprecht


Sposób brykietowania słom zbożowych na opał do pieców domowych

Nr zgłoszenia: P-364742

Nr prawa wyłącznego: 203723

Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Czesław Dybiec


Sposób azotowania gazowego wewnętrznych powierzchni luf broni strzeleckiej mało- i średniokalibrowej

Nr zgłoszenia: P-348842

Nr prawa wyłącznego: 203562

Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Ignacy Sułkowski


Sposób nieutleniajacego przenoszenia wsadu wyrobów metalowych miedzy urzadzeniami do atmosferowej obróbki cieplnej, zwłaszcza fluidalnymi piecami wgłebnymi i fluidalnymi wannami

Nr zgłoszenia: P-359684

Nr prawa wyłącznego: 198752

Twórcy: Maciej Rotmil, Zbigniew Rogalski, Aleksander Nakonieczny, Zdzisław Obuchowicz, Tomasz Babul, Henryk Malinowski


Sposób azotowania jarzeniowego

Nr zgłoszenia: P-340195

Nr prawa wyłącznego: 193599

Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Janusz Trojanowski


Sposób chromowania galwanicznego wyrobów stalowych

Nr zgłoszenia: P-343048

Nr prawa wyłącznego: 192268

Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Andrzej Przywóski


Urządzenie do bezpiecznej kontroli rozładowania broni strzeleckiej

Nr zgłoszenia: P-334037

Nr prawa wyłącznego: 188956

Twórcy: Jerzy Chytła, Wojciech Dąbrowski, Andrzej Kleczewski, Zbigniew Krupa


Sposób powierzchniowej obróbki przedmiotów stalowych z wykorzystaniem wyładowań jarzeniowych generowanych przez połówkowe, pulsujace pole elektryczne sredniej częstotliwosci.

Nr zgłoszenia: P-331750

Nr prawa wyłącznego: 188240

Twórcy: Józef Panasiuk, Janusz Trojanowski, Aleksander Nakonieczny


Post date: 2017-10-13 14:58:35
Post date GMT: 2017-10-13 12:58:35