Metalizowany proszek grafenowy
Nr zgłoszenia: P-413634
Numer prawa wyłącznego: w oczekiwaniu
Twórcy: Maria Trzaska, Grzegorz Cieślak
Sposób i urządzenie do nieniszczącego pomiaru grubości warstwy naweglanej oraz twardości powierzchniowej uzębienia koła zębatego
Nr zgłoszenia: P-415128
Numer prawa wyłącznego: w oczekiwaniu
Twórcy: Sylwester Jończyk, Tadeusz Samborski, Wojciech Kucharski, Artur Szczepański, Sylwia Włodarczyk, Tomasz Babul
Sposób wytwarzania struktur węglowych zawierających grafen na proszkach miedzi z wykorzystaniem obróbki cieplno-chemicznej
Nr zgłoszenia: P-409141
Numer prawa wyłącznego: 225890
Twórcy: Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Stefan Kowalski, Jan Błaszczyk
Sposób jarzeniowego azotowania lub węgloazotowania powierzchni przedmiotów metalowych
Nr zgłoszenia: P-412345
Numer prawa wyłącznego: 226062
Twórcy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Zbigniew Łataś, Jan Tacikowski, Tadeusz Frączek, Krystian Mażniak
Zastosowanie atmosfery ochronnej do obróbki cieplnej wyrobów ze stali stopowych
Nr zgłoszenia: P-401709
Numer prawa wyłącznego: 225151
Twórcy: (Zgłaszający: Pratt and Whitney Kalisz Sp. z o.o. i IMP) Grzegorz Kubczyk, Andrzej Szerla, Tomasz Babul,
Sylwester Jończyk, Aleksander Nakonieczny, Dariusz Orzechowski
Roztwór do anodowego wytwarzania warstw tlenku glinu na powierzchni glinu i jego stopów
Nr zgłoszenia: P-399199
Twórcy: Piotr Tomassi, Zofia Buczko
Sposób gazowego azotowania lub węgloazotowania ferrytycznego stali stopowych w piecach fluidalnych
Nr zgłoszenia: P-401336
Twórcy: Tadeusz Żółciak
Zamek swobodny broni lufowej
Nr zgłoszenia: P-396395
Numer prawa wyłącznego: 222088
Twórcy: Jerzy Chytła, Janusz Ewertowski, Wojciech Dąbrowski
Zespół grzejny, zwłaszcza do atmosferowych pieców wgłębnych do obróbki cieplnej i/lub cieplno-chemicznej wyrobów metalowych
Nr zgłoszenia: P-399200
Twórcy: Sylwester Jończyk, Dariusz Orzechowski, Aleksander Nakonieczny, Tomasz Babul
Sposób diagnostyki elastycznych elementów, zwłaszcza badań zmęczeniowych kardiologicznych stentów
Nr zgłoszenia: P-402527
Nr prawa wyłącznego: 221424
Twórcy: Paweł Marchlewski
Sposób azotowania jarzeniowego przedmiotów metalowych
Nr zgłoszenia: P-395701
Nr prawa wyłącznego: 217543
Twórcy: Marek Betiuk, Jerzy Michalski, Stefan Kowalski, Aleksander Nakonieczny
Broń Lufowa o krótkim odrzucie lufy
Nr zgłoszenia: P-394573
Nr prawa wyłącznego: 217498
Twórcy: Jerzy Chytła, Wojciech Dąbrowski, Janusz Ewertowski
Sposób fluidalnego aluminiowania wyrobów metalowych
Nr zgłoszenia: P-394531
Nr prawa wyłącznego: 216627
Twórcy: Stanisław Skrzypek, Tomasz Babul, Zdzisław Obuchowicz, Aleksander Nakonieczny, Marcin Goły
Hybrydowa, nanostrukturalna kompozytowa powłoka o małym współczynniku tarcia, odporna na zużycie ścierne i korozję
Nr zgłoszenia: P-390005
Nr prawa wyłącznego: 213917
Twórcy: Benigna Szeptycka
Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji
Nr zgłoszenia: P-390004
Nr prawa wyłącznego: 213904
Twórcy: Benigna Szeptycka
Sposób plazmowego wytwarzania powłok poprawiających właściwości mechaniczne powierzchni metalowych
Nr zgłoszenia: P-383182
Nr prawa wyłącznego: 212418
Twórcy: Marek Betiuk, Kryspin Burdyński, Jerzy Michalski, Aleksander Nakonieczny, Piotr Wach
Sposób pomiaru grubości cienkich warstw i ich odporności na zużycie przez tarcie
Nr zgłoszenia: P-385332
Nr prawa wyłącznego: 210556
Twórcy: Marek Betiuk, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Aleksander Nakonieczny
Sposób pomiaru odporności cienkich warstw na materiałach metalowych na zużycie przez tarcie
Nr zgłoszenia: P-385331
Nr prawa wyłącznego: 210355
Twórcy: Marek Betiuk, Piotr Wach, Kryspin Burdyński, Aleksander Nakonieczny
Sposób nieniszczącego pomiaru grubości powłok metalowych na materiałach przewodzących
Nr zgłoszenia: P-380080
Nr prawa wyłącznego: 209659
Twórcy: Czesław Dybiec, Aleksander Nakonieczny, Sylwia Włodarczyk
Sposób nawęglania jarzeniowego powierzchni częsci ze stali niskowęglowych
Nr zgłoszenia: P-368577
Nr prawa wyłącznego: 207913
Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny
Sposób azotowania jarzeniowego wewnętrznych powierzchni luf broni artyleryjskiej
Nr zgłoszenia: P-363056
Nr prawa wyłącznego: 206933
Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Wojciech Dąbrowski, Janusz Trojanowski
Sposób przygotowywania powierzchni przedmiotów stalowych do procesów azotowania
Nr zgłoszenia: P-361605
Nr prawa wyłącznego: 206005
Twórcy: Józef Panasiuk, Tomasz Babul, Stefan Kowalski, Aleksander Nakonieczny, Andrzej Przywóski
Sposób dynamicznej, powierzchniowej obróbki plastycznej przedmiotów i urządzenie do dynamicznej, powierzchniowej obróbki plastycznej przedmiotów
Nr zgłoszenia: P-376544
Nr prawa wyłącznego: 204718
Twórcy: Aleksander Nakonieczny, Stanislaw Kamowicz, Grzegorz Mońka, Waldemar Kozlovsky, Eugeniusz Lamprecht
Sposób brykietowania słom zbożowych na opał do pieców domowych
Nr zgłoszenia: P-364742
Nr prawa wyłącznego: 203723
Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Czesław Dybiec
Sposób azotowania gazowego wewnętrznych powierzchni luf broni strzeleckiej mało- i średniokalibrowej
Nr zgłoszenia: P-348842
Nr prawa wyłącznego: 203562
Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Jerzy Michalski, Jan Tacikowski, Ignacy Sułkowski
Sposób nieutleniajacego przenoszenia wsadu wyrobów metalowych miedzy urzadzeniami do atmosferowej obróbki cieplnej, zwłaszcza fluidalnymi piecami wgłebnymi i fluidalnymi wannami
Nr zgłoszenia: P-359684
Nr prawa wyłącznego: 198752
Twórcy: Maciej Rotmil, Zbigniew Rogalski, Aleksander Nakonieczny, Zdzisław Obuchowicz, Tomasz Babul, Henryk Malinowski
Sposób azotowania jarzeniowego
Nr zgłoszenia: P-340195
Nr prawa wyłącznego: 193599
Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Janusz Trojanowski
Sposób chromowania galwanicznego wyrobów stalowych
Nr zgłoszenia: P-343048
Nr prawa wyłącznego: 192268
Twórcy: Józef Panasiuk, Aleksander Nakonieczny, Andrzej Przywóski
Urządzenie do bezpiecznej kontroli rozładowania broni strzeleckiej
Nr zgłoszenia: P-334037
Nr prawa wyłącznego: 188956
Twórcy: Jerzy Chytła, Wojciech Dąbrowski, Andrzej Kleczewski, Zbigniew Krupa
Sposób powierzchniowej obróbki przedmiotów stalowych z wykorzystaniem wyładowań jarzeniowych generowanych przez połówkowe, pulsujace pole elektryczne sredniej częstotliwosci.
Nr zgłoszenia: P-331750
Nr prawa wyłącznego: 188240
Twórcy: Józef Panasiuk, Janusz Trojanowski, Aleksander Nakonieczny
 

Print Friendly, PDF & Email