Instytut Mechaniki Precyzyjnej
https://imp.lukasiewicz.gov.pl/imp/
Export date: Tue Jan 31 3:18:32 2023 / +0000 GMT

IMP


Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (Łukasiewicz – IMP):  • Realizuje badania z obszaru: ochrony przed korozją, innowacyjnych technologii i nowych materiałów, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, energii odnawialnej, ochrony środowiska, recyklingu i odzysku materiałowego za pomocą technologii przyjaznych
    dla środowiska oraz badania na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju.

  • Prowadzi badania oraz wdrożenia nowych i innowacyjnych technologii zabezpieczenia powierzchni poprzez stosowanie różnego rodzaju ochronnych i funkcjonalnych powłok metalicznych oraz niemetalicznych, w tym ceramicznych i kompozytowych, oraz przygotowuje dedykowane technologie ochrony czasowej przed korozją.

  • Prowadzi teoretyczno-praktyczne szkolenia pracowników zakładów przemysłowych w zakresie wdrażania i usprawnień technologii inżynierii powierzchni.


Instytut posiada akredytację i podpisane umowy o współpracy, świadczeniu usług i wdrażaniu nowych technologii z kilkudziesięcioma firmami w kraju, w tym m.in.: z WSK Rzeszów, PWK, Airbus, Aérospatiale, Agusta-Westland, PZL Mielec, PZL Świdnik oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi. Centrum Obróbki Cieplnej w skali roku wdraża lub realizuje usługi w zakresie technologii obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, lutowania, spiekania itp. na potrzeby ponad 250 małych i średnich przedsiębiorstw w kraju.

W chwili obecnej Instytut jest zaangażowany w specjalistyczne badania materiałowe w obszarze medycyny inwazyjnej (m.in. implanty kostne, stenty),  podejmowane są prace, których wyniki mogą mieć znaczący wpływ na projektowanie i dobór materiałów do produkcji implantów kostnych. Ponadto opracowano technologię obróbki cieplnej stentów kardiologicznych i badań zmęczeniowych stentów naczyniowych sprężyście odkształcalnych. Spośród ostatnich osiągnięć Instytutu należy wymienić także wytwarzanie w skali półprzemysłowej Grafenu 3DIMP oraz opracowania technologiczne w zakresie wytwarzania i wykorzystania powłok umacnianych nanodiamentami metodą implantacji wybuchowej. Wyniki prowadzonych aktualnie badań mogą stanowić ważny przedmiot wdrożeń
w polskiej gospodarce.

Podstawowa działalność Łukasiewicz – IMP (badawcza, wdrożeniowa i usługowa) jest realizowana w siedmiu zakładach naukowych, zakładzie certyfikacji
i w trzech laboratoriach akredytowanych (akredytacja PCA). Prawidłową działalność wszystkich komórek Instytutu zapewniają działy obsługi: księgowy, prawny, informacji naukowo-technicznej i marketingu, administracyjno-gospodarczy.
Post date: 2017-02-07 10:14:46
Post date GMT: 2017-02-07 09:14:46