Dynamiczna powierzchniowa obróbka plastyczna – kulowanie
(ang. shoot peening)

 

Termin: do indywidualnego ustalenia

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Minimalna liczba uczestników:  1

Maksymalna liczba uczestników: 5

Czas trwania: 1 dzień / 8 h (4 h teorii + 4 h zajęć praktycznych)

Odbiorca

  • Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo
    lub materiałoznawstwo, pracujące na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm wytwarzających części samochodowe, lotnicze, sprzęt medyczny, części  łączone  techniką spawalniczą, elementy sprężyste, koła zębate, elementy wykonywane z ceramiki konstrukcyjnej itp.

Cel

Zapoznanie się z technologią dynamicznej obróbki powierzchniowej pod kątem: obszarów zastosowania samej technologii kulowania i korzyści z niej wynikających,  doboru parametrów procesu kulowania w zależności od rodzaju materiału poddawanego kulowaniu, oceny stanu powierzchni po procesach kulowania.

Program

  • Zapoznanie z technologią, przegląd stosowanych urządzeń do kulowania.
  • Media umacniające, rodzaje śrutów.
  • Ustalenie intensywności kulowania na płytkach kontrolnych Almena.
  • Pokrycie powierzchni kulowanej.
  • Metody kontroli procesu kulowania.

Sprawy organizacyjne

 

Koszt szkolenia: 2000 zł/osobę (+ 23% VAT) obejmuje:
materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
Grzegorz Mońka
tel.: +48 22 560 27 61
e-mail:

Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres: , w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym wypadku, zgodnie z zapisami zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, zostanie naliczona opłata za udział w szkoleniu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

Zgłoszenia na szkolenie