Cynkowanie

Termin: 16-17 marca 2023 r.

Program szkolenia

Dzień 1
— Właściwości fizyczne i chemiczne cynku. Właściwości i zastosowanie powłok cynkowych
— Rodzaje i warunki pracy kąpieli do nakładania powłok cynkowych. Obróbka końcowa powłok cynkowych, chromianowanie, pasywacja, dodatkowa ochrona
— Badania jakości kąpieli galwanicznych
— Ocena jakości powłok w laboratorium Łukasiewicz – IMP
— Nowoczesne technologie w zakresie powłok cynkowych – stopy i kompozyty
— Procesy wodno-ściekowe w linii galwanicznej

Dzień 2
— Prezentacja komputerowa laboratoryjnej galwanizerni
— Zasady BHP
— Jonitowa stacja wody demineralizowanej, oczyszczalnia ścieków
— Prezentacja linii galwanicznych, w tym do nakładania powłok cynkowych, procesy przygotowawcze, nakładanie powłoki, procesy końcowe
— Ćwiczenia praktyczne:
— Obsługa linii galwanicznej, sterowanie ręczne i automatyczne
— Cynkowanie z połyskiem i pasywacją

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia: 3000 zł/ osobę (+ 23% VAT)
obejmuje: materiały szkoleniowe, obiady, zaświadczenie ukończenia szkolenia

Informacje merytoryczne:
dr Zofia Buczko
tel.: 22 56 02 820, tel.: 22 56 02 817
e-mail: zofia.buczko@imp.lukasiewicz.gov.pl

Informacje organizacyjne:
Dział Komercjalizacji, Marketingu i Sprzedaży
tel.: 22 56 02 523
e-mail: szkolenia@imp.lukasiewicz.gov.pl

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.