Obróbka cieplna metali

Termin: 22-26 maja 2023 r.

Analiza chemiczna kąpieli galwanicznych

Termin: 15 marca 2023 r.

Uprawnienia metalizatora-korozjonisty

Termin do indywidualnego ustalenia

Koncesje

Termin: 15 lutego 2023 r.

Strona 2 z 2