Raport Łukasiewicza. Nauka dla przyszłości

Ukazał się „Raport Łukasiewicza. Nauka dla Przyszłości” zawierający podsumowanie działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz w latach 2019-2020.

Zmiana w polskich innowacjach dzieje się teraz. Łukasiewicz raportuje 2 lata prac

17.05.2021 r. odbyła się wideokonferencja z okazji 2. rocznicy powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz, na której przedstawiono raport z działalności.

2. urodziny Sieci Badawczej Łukasiewicz

1.04.2021 r. kolejna rocznica powstania Łukasiewicz. To już dwa lata efektywnej współpracy z biznesem i dynamiczny rozwój aktywności badawczej.

Aktualny numer „IP”

W aktualnym numerze „IP” dzielimy się nowymi rozwiązaniami, dobrymi praktykami badawczymi i biznesowymi, by nie zgubić jakości w obecnej, trudnej rzeczywistości.

Zmiana numeru KRS, NIP, Regon

Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej został wpisany 24.09.2020 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod nowym numerem KRS. Nowy jest również NIP oraz REGON.

Dr Lech Kwiatkowski Zastępcą Dyrektora ds. Badawczych

Z dniem 1.09.2020 r. do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych Łukasiewicz – IMP został powołany dr Lech Kwiatkowski.

Dr inż. Anna Makuch – nowa Redaktor Naczelna czasopisma „Inżynieria Powierzchni”

24.07.2020 r. w wyniku ogłoszonego konkursu do pełnienia funkcji Redaktor Naczelnej czasopisma „Inżynieria Powierzchni” została powołana dr inż. Anna Makuch.

Urodziny Łukasiewicza. Sieć silna doświadczeniem Instytutu

1.04.2020 r. Rok po powstaniu ŁUKASIEWICZ prowadzi działalność w obszarach odpowiadających głównym wyzwaniom społecznym.

Dr inż. Anna Ostapczuk Dyrektorem Łukasiewicz – IMP

Z dniem 23.03.2020 r. Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, dr Piotr Dardziński powołał Panią dr inż. Annę Ostapczuk na stanowisko Dyrektora Łukasiewicz – IMP.

Strona 3 z 9