Instytut Mechaniki Precyzyjnej
https://imp.lukasiewicz.gov.pl/biomaterialy-na-implanty-medyczne/
Export date: Thu Feb 2 14:20:30 2023 / +0000 GMT

Biomateriały na implanty medyczne 
Biomateriały na implanty medyczne 

12 października 2022 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe
pt.: „Biomaterials for medical implants”. Spotkanie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams zostało zorganizowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i Klastrem Cluster of Excellence MERGE Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz.

Specjaliści z 5 ośrodków naukowych, z 3 krajów (Niemcy, Wielka Brytania, Polska) zaprezentowali referaty, które stanowiły podstawę do dyskusji:

 1. „Biomaterials for implantology and regenerative medicine” – Prof. PhD. Eng. Wojciech Święszkowski, Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering
 2. „Biopolymer Research at the TU Chemnitz/MERGE” – Dipl.-Ing. Ahmed-Amine Ouali, Chemnitz University of Technology – MERGE
 3. „Methods of improving the mechanical properties of titanium and its    alloys used in bioengineering” – MSc Jakub Bańczerowski, Warsaw University
  of Technology, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering
 4. „Simple analytical models for repetitive biostructures” – Prof. PhD. Eng. Atul Bhaskar, University of Sheffield, Department of Mechanical Engineering
 5. „Biodegradable implants obtained from magnesium alloys. Perspective and problem” – PhD. Lech Kwiatkowski, Łukasiewicz Research Network – Institute of Precision Mechanics

Było to pierwsze seminarium organizowane w ramach projektu: „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych” finansowanego w ramach programu Partnerstwa Strategiczne przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Biomaterials for medical implants

On October 12, 2022, an international scientific seminar was held „Biomaterials for medical implants”. The meeting via the Microsoft Teams platform was organized by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Precision Mechanics in cooperation with the Faculty of Materials Science and Engineering of the Warsaw University of Technology and the Cluster of Excellence MERGE of the University of Technology in Chemnitz.

Specialists from 5 research centers, from 3 countries (Germany, United Kingdom, Poland) presented papers that formed the basis for the discussion:

 1. „Biomaterials for implantology and regenerative medicine” – Prof. PhD. Eng. Wojciech Święszkowski, Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering
 2. „Biopolymer Research at the TU Chemnitz/MERGE” – Dipl.-Ing. Ahmed-Amine Ouali, Chemnitz University of Technology – MERGE
 3. „Methods of improving the mechanical properties of titanium and its alloys used in bioengineering” – MSc Jakub Bańczerowski, Warsaw University of Technology, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering
 4. „Simple analytical models for repetitive biostructures” – Prof. PhD. Eng. Atul Bhaskar, University of Sheffield, Department of Mechanical Engineering
 5. „Biodegradable implants obtained from magnesium alloys. Perspective and problem” – PhD. Lech Kwiatkowski, Łukasiewicz Research Network – Institute of Precision Mechanics

It was the first seminar organized under the project: „Integrated research and teaching system for implementation of additive technologies” financed under
the Strategic Partnerships Programme by the Polish National Agency for Academic Exchange.

Excerpt: 12.10.2022 r. odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe w ramach projektu: „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych”
Post date: 2022-10-18 11:30:32
Post date GMT: 2022-10-18 09:30:32