Badania odporności na zużycie przez tarcie

Termin: do indywidualnego ustalenia

Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym

Minimalna liczba uczestników:  1

Maksymalna liczba uczestników: 3

Czas trwania: 1 dzień / 5 h (1 h teorii + 4 h zajęć praktycznych)

Odbiorca

  • Osoby z wykształceniem technicznym (inż., mgr inż.), ukierunkowanym na metaloznawstwo lub materiałoznawstwo, pracujące
    na stanowiskach technologów lub pokrewnych.
  • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm reprezentujących przemysł metalowy (wytwarzanie, obróbka, eksploatacja materiałów w postaci stopów żelaza i metali kolorowych).

Cel

Zapoznanie się z metodą wyznaczania współczynnika tarcia oraz określaniem stopnia zużycia metali i ich stopów.

Program 

  1. Prezentacja stanowisk badawczych.
  2. Omówienie metod i procedur badawczych.
  3. Przeprowadzenie badań pokazowych na stanowiskach badawczych (maszyna AMSLER A-135, maszyna L-47-K-54)
    z wykorzystaniem próbek i przeciwpróbek.
  4. Pomiary zużycia próbek, sposoby zapisywania wyników oraz ich wstępna interpretacja.

Sprawy organizacyjne

Koszt szkolenia : 1500,00 zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje: materiały szkoleniowe, udział w zajęciach praktycznych, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Informacje merytoryczne:
Janusz Szczygieł
tel.: +48 22 560 25 01

Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić mailowo na adres: , w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przeciwnym wypadku, zgodnie z zapisami zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, zostanie naliczona opłata za udział w szkoleniu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

Zgłoszenia na szkolenie