Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej (Łukasiewicz – IMP) realizuje najwyższej jakości prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu obróbek powierzchniowych wyrobów metalowych oraz podwyższenia właściwości mechanicznych, trwałości i odporności na korozję narzędzi, części maszyn i konstrukcji. Nadrzędnym celem Instytutu jest transfer opracowanych w nim technologii wraz z urządzeniami do ich realizacji, aparatury pomiarowej i kontrolnej oraz posiadanej wiedzy do wszystkich gałęzi przemysłu, a także świadczenie usług. Instytut przez wiele lat swojej działalności wypracował rozpoznawalną markę, a efekty realizowanych w nim prac są powszechnie wykorzystywane.

Aktualności

Sieć Łukasiewicz w radiu TOK FM

Sieć Łukasiewicz w radiu TOK FM

9.11.2022 r. W radiu TOK FM w ramach cyklu „Biznes w TOKu” wyemitowano rozmowę z mgr inż. Adamem Kondejem „Przełomowe technologie dla biznesu”.

Obszary badań

Innowacyjne technologie
i nowe materiały

Ochrona
przed korozją

Bezpieczeństwo
eksploatacji maszyn

Obronność
i bezpieczeństwo kraju

Ochrona środowiska, recykling
i odzysk materiałowy

Inżynieria
powierzchni

Projekty

Projekt GalvaNiB

Projekt GalvaNiB

New electroless NiB/B and Ni-B/MoS2 composite coatings with improved mechanical properties

Print Friendly, PDF & Email